ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคล
 •     วิทยาลัยการอาชีพฝาง จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงานในตำแหน่ง ครูจ้างสอน จำนวน 1 อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 - 23 มิถุนายน 2553 ณ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพฝาง ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ (ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง)
 • หน่วยงาน    วิทยาลัยการอาชีพฝาง ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   03/06/2553
 • หมดเขต    23/06/2553
 • อ่าน   708
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294