ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 •     วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จะดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอก คณิตศาสตร์ / สถิติ / วัดผล / วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 - 30 มิถุนายน 2553 ณ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง โทรศัพท์ 053 - 341872
 • หน่วยงาน    วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   02/06/2553
 • หมดเขต    30/06/2553
 • อ่าน   721
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294