ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครงาน
 •     บริษัทนามิกิ พริซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.ลำพูน มีความประสงค์จะรับสมัครงานหลายอัตรา สมัครงานได้ด้วยตัวเอง หรือส่งจดหมายสมัครงานได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บ.นามิกิ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 60/29 ม. 4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 โทรศัพท์ 053 - 581386 - 9 สมัครได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 • หน่วยงาน    บริษัทนามิกิ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 60/29 ม. 4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
 • วันที่ประกาศ   08/06/2553
 • หมดเขต    //2553
 • อ่าน   1075
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294