ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน
 •     พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ มีความประสงค์รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (พนักงานสำนักพระราชวัง) จำนวน 3 ตำแหน่ง สมัครได้ที่แผนกธุรการ งานพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ อ.เมืองเชียงใหม่ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 053 - 223065, 219915 ต่อ 104
 • หน่วยงาน    ตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ อ.เมืองเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   18/05/2553
 • หมดเขต    //2553
 • อ่าน   908
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294