ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครลูกจ้างโครงการรายการเดือน
 •     องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการรายเดือน ปฏิบัติงานในโครงการสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานบริหารสังกัดงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอทราบรายละเอียด และยื่นใบสมัครได้ที่งานทรัพยากรมนุษย์ ส่วนบริหารทั่วไป สำนักบริหาร องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โทร 053 - 841011 หรือ 053 - 841108 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2553
 • หน่วยงาน    องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   07/06/2553
 • หมดเขต    18/06/2553
 • อ่าน   868
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294