ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
 •     คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ให้ติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครได้ท่หน่วยการเจ้าหน้าที่ งานบริหารและธุรการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันจันทร์ ที่ 16 กรกฎาคม 2553 ในวันและเวลราชการ หรือ http://www.ba.cmu.ac.th
 • หน่วยงาน    คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/06/2553
 • หมดเขต    16/07/2553
 • อ่าน   762
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294