ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่ง อาจารย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าที่ธุรการ
 •     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่ง อาจารย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าที่ธุรการ ติดต่อเพิ่มเติมที่ 0-5394-2806-7 ในวัน-เวลาราชการ
 • หน่วยงาน    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   13/09/2550
 • หมดเขต    08/09/2550
 • อ่าน   1039
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294