ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ชั่วคราว
 •     โรงพยาบาลแม่แตง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ชั่วคราว ดังนี้ - เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา - พยาบาลวิชาชีพ 3 อัตรา - ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลแม่แตง ในวันเวลาราชการ
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลแม่แตง
 • วันที่ประกาศ   13/09/2550
 • หมดเขต    17/09/2550
 • อ่าน   1116
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294