ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครสอบความรู้ เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรงศิลปะสาขาจิตวิทยาคลีนิค
 •     สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครสอบความรู้ เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรงศิลปะสาขาจิตวิทยาคลีนิค สอบถามได้ที่ 0-2589-2928 หรือที่ 0-5321-1048-50 ต่อ 108
 • หน่วยงาน    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   13/09/2550
 • หมดเขต    28/09/2550
 • อ่าน   1079
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294