ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคล
 •     คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ทางด้าน Multimedia นิเทศศาสตร์ คอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล การสื่อสารดิจิทัล วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือการสื่อสาร จำนวน 2 อัตรา โดยรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2553 โดยติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 1 อาคาร 75 ปีแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. หรือ http://www.infocomm.mju.ac.th, http://www.mju.ac.th และ http://infocomm.mju.ac.th หรือโทร 053-573707
 • หน่วยงาน    คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   20/07/2553
 • หมดเขต    13/08/2553
 • อ่าน   951
 • ผู้ส่ง   
 •  



  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294