ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
 •     คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาการจัดการ จำนวน 1 อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัครให้ติดต่อได้ที่สำนักงานเลขานุการคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2553 ในวันและเวลาราชการ หรือ www.ba.cmu.ac.th
 • หน่วยงาน    คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   21/07/2553
 • หมดเขต    06/08/2553
 • อ่าน   865
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294