ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • ข่าวสารตลาดแรงงานภาคเหนือ
 •     จังหวัดลำปาง ส่งข่าวสารตลาดแรงงานภาคเหนือ และตำแหน่งงานว่างภาคเหนือ ให้ประชาชนคนหางานในพื้นที่ได้ทราบ สามารถสืบค้นข้อมูลได้ที่ www.lcct.ac.th/lmi_nc
 • หน่วยงาน    ตลาดแรงงานจังหวัดลำปาง
 • วันที่ประกาศ   22/07/2553
 • หมดเขต    //2553
 • อ่าน   800
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294