ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครงาน
 •     โรงเรียนธรรมราชศึกษา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากร จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนกทะเบียน ติดต่อได้ที่โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ
 • หน่วยงาน    โรงเรียนธรรมราชศึกษา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/07/2553
 • หมดเขต    //2553
 • อ่าน   904
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294