ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครพนักงานเครือข่ายชั่วคราว
 •     คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานเครือข่ายชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ที่เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 - 20 สิงหาคม 2553 หรือโทร 053 - 944012
 • หน่วยงาน    คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   04/08/2553
 • หมดเขต    20/08/2553
 • อ่าน   756
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294