ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคล
 •     วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะดำเนินการขยายระยะเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ด้านรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารศาสตร์ หรือสาขาวิชาทางด้านสังคมศาสตร์ ที่สัมพันธ์กับสาขาวิชารัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2553 สามารถสมัครได้ที่งานบริหารและธุรการ สำนักงานผู้อำนวยการ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทร 053 - 873904 - 5 หรือ www.sas.mju.ac.th
 • หน่วยงาน    วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • วันที่ประกาศ   20/07/2553
 • หมดเขต    27/08/2553
 • อ่าน   776
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294