ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคล
 •     คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ผู้สนใจติดต่อได้ที่งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือ http://www.vet.cmu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2553
 • หน่วยงาน    คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   22/07/2553
 • หมดเขต    20/08/2553
 • อ่าน   678
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294