ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่ง นายช่างเทคนิคและช่างเขียนแบบ
 •     สถาบันวิจัยและพัฒนางาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่ง นายช่างเทคนิค จำนวน 2 อัตรา และช่างเขียนแบบ จำนวน 1 อัตรา ติดต่อเพิ่มเติมที่ 0-5394-2007-9 ต่อ 106
 • หน่วยงาน    สถาบันวิจัยและพัฒนางาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   13/09/2550
 • หมดเขต    21/09/2550
 • อ่าน   1054
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294