ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครพนักงานราชการ
 •     โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ มีความประสงค์รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคาร 1 ตั้งแต่วันที่ 16 - 31 สิงหาคม 2553 หรือโทร 053-920225 หรือ 053-920200
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ถ.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   10/08/2553
 • หมดเขต    31/08/2553
 • อ่าน   796
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294