ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครงาน
 •     คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์นวัตกรรมการจัดการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ให้ติดต่อได้ที่หน่วยการเจ้าหน้าที่ งานบริหารและธุรการ คณะบริหารธุรกิจ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2553 หรือ http://www.ba.cmu.ac.th
 • หน่วยงาน    คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/08/2553
 • หมดเขต    23/08/2553
 • อ่าน   717
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294