ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว
 •     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) 2 ตำแหน่ง คือ สถาปนิก จำนวน 1 ตำแหน่ง และ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ประกอบการเขียนแบบ จำนวน 1 ตำแหน่ง ผู้ประสงค์สมัครติดต่อได้ที่หน่วยบุคคล สำนักงานคณะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันจันทร์ - วันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. โทร 053-942810 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2553
 • หน่วยงาน    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   06/08/2553
 • หมดเขต    20/08/2553
 • อ่าน   778
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294