ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบัณฑิตศึกษา
 •     บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะดำเนินการเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ระดับปริญญาโท ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อฯ สอบถามรายละเอียดได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร 053-942405-6 หรือ www.grad.cmu.ac.th
 • หน่วยงาน    บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   02/08/2553
 • หมดเขต    //2553
 • อ่าน   713
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294