ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4
 •     โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เชียงราย รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2551 ติดต่อเพิ่มเติมที่ 0-2849-7154-6 www.mwit.ac.th
 • หน่วยงาน    โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เชียงราย
 • วันที่ประกาศ   13/09/2550
 • หมดเขต    30/09/2550
 • อ่าน   1014
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294