ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
 •     โรงเรียนปายวิทยาคาร อ.ปาย แม่ฮ่องสอน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 2 ตำแหน่ง ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ โรงเรียนปายวิทยาคาร อ.ปาย แม่ฮ่องสอน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 กันยายน 2553
 • หน่วยงาน    โรงเรียนปายวิทยาคาร อ.ปาย แม่ฮ่องสอน
 • วันที่ประกาศ   21/09/2553
 • หมดเขต    29/09/2553
 • อ่าน   809
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294