ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน
 •     ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน จำนวน 3 ตำแหน่ง รวม 5 อัตรา คือ ตำแหน่งพยาบาลประจำการ , พนักงานขับรถ,พนักงานรับส่งผู้ปวย ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ แผนกทรัพยากรมนุษย์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 กันยายน 2553
 • หน่วยงาน    ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/09/2553
 • หมดเขต    24/09/2553
 • อ่าน   835
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294