ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครงานหลายอัตรา
 •     บริษัท มาเท็ค โปรดักส์ จำกัด ต.หนองหอย อ.เมือง เชียงใหม่ รับสมัครงานหลายอัตรา พนักงานส่งเสริมการตลาด 2 ตำแหน่ง ,พนักงานขับรถส่งสินค้า 2 ตำแหน่ง ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ บริษัท มาเท็ค โปรดักส์ จำกัด ต.หนองหอย อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2553
 • หน่วยงาน    บริษัท มาเท็ค โปรดักส์ จำกัด ต.หนองหอย อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   28/09/2553
 • หมดเขต    15/10/2553
 • อ่าน   813
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294