ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 •     ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป ผู้สนใจติดต่อขอยืนเอกสารได้ที่ สนามสอบที่ 1-10 หรือ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 เชียงใหม่ ต.แม่สา อ.แม่ริม 053-297043 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2553
 • หน่วยงาน    ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   29/09/2553
 • หมดเขต    07/10/2553
 • อ่าน   951
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294