ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง
 •     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง เป็นพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 12 ตำแหน่ง รวมทั้งสิ้น 25 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักปลัดอบจ.เชียงใหม่ ชั้น 2 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2553
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   30/09/2553
 • หมดเขต    22/10/2553
 • อ่าน   1235
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294