ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครเจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
 •     วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ รับสมัครเจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ งานบุคลากร วิทยาลัยสารพัดช่าง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2553
 • หน่วยงาน    วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   12/10/2553
 • หมดเขต    22/10/2553
 • อ่าน   858
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294