ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว
 •     สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อยื่นเอกสารได้ที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ งายบริหารทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2553
 • หน่วยงาน    สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   15/10/2553
 • หมดเขต    22/10/2553
 • อ่าน   929
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294