ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อจัดจ้างเป็นนักจัดการศึกษาด้ายวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง
 •     ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง ลำปาง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อจัดจ้างเป็นนักจัดการศึกษาด้ายวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง ลำปาง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 หรือติดต่อได้ที่หมายเลข 0-5423-0855 ต่อ 101
 • หน่วยงาน    ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง ลำปาง
 • วันที่ประกาศ   23/11/2553
 • หมดเขต    30/11/2553
 • อ่าน   703
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294