ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
 •     โรงเรียนกาวิละอนุกูล ต.วัดเกต อ.เมือง เชียงใหม่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงนักเรียนไป-กลับ จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ โรงเรียนกาวิละอนุกูล ต.วัดเกต อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553 หรือติดต่อได้ที่หมายเลข 0-5324-4770
 • หน่วยงาน    โรงเรียนกาวิละอนุกูล ต.วัดเกต อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/11/2553
 • หมดเขต    26/11/2553
 • อ่าน   718
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294