ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปริญญาเอก
 •     บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ภาคเรียนที่ 1/2554 ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มกราคม 2554 หรือติดต่อได้ที่หมายเลข 0-5394-2405-13 หรือ www.grad.cmu.ac.th
 • หน่วยงาน    บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   26/11/2553
 • หมดเขต    30/01/2554
 • อ่าน   709
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294