ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ปวส. ปีการศึกษา 2554
 •     บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล นครปฐม รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ปวส. ปีการศึกษา 2554 พรร้อมให้ทุนเรียนฟรี จำนวนมาก ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ งานประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล นครปฐม ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2553 หรือสอบถามได้ที่ 02-441-4125 ต่อ 112
 • หน่วยงาน    บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล นครปฐม
 • วันที่ประกาศ   29/11/2553
 • หมดเขต    03/12/2553
 • อ่าน   741
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294