ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครคัดเลือกบุคคลพลเรือนทหารกองหนุน
 •     กรมยุทธศึกษาทหารบก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร รับสมัครคัดเลือกบุคคลพลเรือนทหารกองหนุน ประเภทชายและหญิง เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบับตร เหล่าต่างๆ ประจำปี 2554 ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ กรมยุทธศึกษาทหารบก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2553 หรือติดต่อได้ที่หมายเลข 0-2241-4037
 • หน่วยงาน    กรมยุทธศึกษาทหารบก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
 • วันที่ประกาศ   02/12/2553
 • หมดเขต    13/12/2553
 • อ่าน   656
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294