ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2554
 •     โรงเรียนดาราวิทยาลัย เชียงใหม่ รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2554 ระดับอนุบาล 1-2-3 , ประถมศึกษา 1,มัธยมศึกษา 1 และ 4 ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 ธันวาคม หรือติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลข 0-5324-1039 หีอทางเว็บไซต์ www.dara.ac.th
 • หน่วยงาน    โรงเรียนดาราวิทยาลัย เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   07/12/2553
 • หมดเขต    09/12/2553
 • อ่าน   722
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294