ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้นรุ่นที่ 137 จำนวนกว่า 70 รายวิชา
 •     วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ รับสมัครนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้นรุ่นที่ 137 จำนวนกว่า 70 รายวิชา ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2553 หรือติดต่อได้ที่หมายเลข 0-5321-1592
 • หน่วยงาน    วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   07/12/2553
 • หมดเขต    30/12/2553
 • อ่าน   750
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294