ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก และนักเรียนนายสิบเหล่าทหารรบ ประจำปี 2554
 •     กรมยุทธศึกษาทหารบก กรุงเทพมหานคร รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก และนักเรียนนายสิบเหล่าทหารรบ ประจำปี 2554 ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ กองทัพภาค มณฑลทหารบก จ.ทหารบก ทุกแห่ง ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป หรือติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลข 0-2241-4068-9
 • หน่วยงาน    กรมยุทธศึกษาทหารบก กรุงเทพมหานคร
 • วันที่ประกาศ   08/12/2553
 • หมดเขต    //2553
 • อ่าน   703
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294