ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • สอบราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 รายการ
 •     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ต.สันโป่ง อ.แม่ริม เชียงใหม่ สอบราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ต.สันโป่ง อ.แม่ริม เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2553 หรือติดต่อได้ที่หมายเลข 0-5346-5557 ต่อ 107
 • หน่วยงาน    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ต.สันโป่ง อ.แม่ริม เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   08/12/2553
 • หมดเขต    20/12/2553
 • อ่าน   707
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294