ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2554
 •     วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2554 ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอาหาร และระดับปวช. ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ งานวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 หรือสอบถามได้ที่หมายเลข 0-5326-6523
 • หน่วยงาน    วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   13/12/2553
 • หมดเขต    04/12/2553
 • อ่าน   740
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294