ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 •     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เชียงใหม่ วัดสวนดอก รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา เจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานวิทยาเขตเชียงใหม่ มจร. ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24อ ธันวาคม 2553 หรือสอบถามได้ที่ 0-5380-8412
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เชียงใหม่ วัดสวนดอก
 • วันที่ประกาศ   17/12/2553
 • หมดเขต    24/12/2553
 • อ่าน   757
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294