ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 •     กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 ตำแหน่ง คือ นักวิชาการสาธารณสุข, บรรณรักษ์,เจ้าพนักงานทันตกรรม ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ เชียงใหม่ ตั้งแต่บดันี้ ถึงวันที่ 15 มกราคม 2544 หรือสอบถามได้ที่ www.icoh.org
 • หน่วยงาน    กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/12/2553
 • หมดเขต    15/01/2554
 • อ่าน   876
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294