ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2544
 •     วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อ.โอยสะเก็ด เชียงใหม่ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2544 ระดับปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมอาหาร และระดับ ปวช. ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ งานวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาคาร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2554 หรือสอบถามได้ที่หมายเลข 0-5326-6523 ต่อ 1018
 • หน่วยงาน    วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อ.โอยสะเก็ด เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/12/2553
 • หมดเขต    13/02/2554
 • อ่าน   721
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294