ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครงาน
 •     สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครงาน ตำแหน่ง บรรณารักษ์ จำนวน 2 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป สำนักงานสำนักหอสมุด มช. ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-4522
 • หน่วยงาน    สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/02/2554
 • หมดเขต    04/03/2554
 • อ่าน   848
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294