ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครนักศึกษาใหม่
 •     วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับ ปวช. ปวส. ปีการศึกษา 2554 ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป หรือสอบถามได้ที่ 0-5331-1392
 • หน่วยงาน    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   21/02/2554
 • หมดเขต    //2554
 • อ่าน   688
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294