ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครพนักงานราชการ
 •     โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 อ.แม่แจ่ม เชียงใหม่ รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา คือ วิชาเอกเคมี และวิชาเอกพลศึกษา ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 อ.แม่แจ่ม เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5326-8642
 • หน่วยงาน    โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 อ.แม่แจ่ม เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   21/02/2554
 • หมดเขต    23/02/2554
 • อ่าน   776
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294