ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราวรายวัน
 •     คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ หน่วยบริหารงานบุคคล งานบริหารทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแตต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-2105
 • หน่วยงาน    คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/02/2554
 • หมดเขต    25/02/2554
 • อ่าน   655
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294