ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครนักเรียนนักศึกษา ภาคฤดูร้อน
 •     อบต.สบโขง อ.ออมก๋อย เชียงใหม่ รับสมัครนักเรียนนักศึกษา ภาคฤดูร้อนประจำปี 2554 ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม อบต.สบโขง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15มีนาคม 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5331-7543
 • หน่วยงาน    อบต.สบโขง อ.ออมก๋อย เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   07/03/2554
 • หมดเขต    15/03/2554
 • อ่าน   744
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294