ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงาน อบจ.
 •     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงาน อบจ. เพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 5 ตำแหน่ง รวม 24 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ ฝ่ายบริหารส่วนบุคคล สำนักปลัด อบจ. ชั้น 2 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 เมษายน 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5389-1500 ต่อ 209
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   07/03/2554
 • หมดเขต    01/04/2554
 • อ่าน   904
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294