ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
 •     มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ผู้สนใจติตด่อขอยื่นเอกสารได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5360-2033 ต่อ 563
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์
 • วันที่ประกาศ   07/03/2554
 • หมดเขต    18/03/2554
 • อ่าน   659
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294