ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครงาน
 •     โรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่ รับสมัครงาน หลายอัตรา ผู้สนใจติตด่อขอซื้อเอกสารได้ที่ แผนกบุคคล รพ.ราชเวช เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5380-1999
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   07/03/2554
 • หมดเขต    16/03/2554
 • อ่าน   1106
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294